Verbale definitie

1. Een (vorm van) woorddefinitie die de betekenis van een woord in een taal geeft (zoals de gangbare definities die je in woordenboeken vindt). Ook wel lexicale definitie genoemd.