Absolute

Absolute
1. het volledige Zijn zonder enige voorwaarden. Het Absolute wordt verondersteld het (spiritueel) fundament te zijn van alle dingen of - andersom benaderd - kan worden gezien door alle dingen samengesteld te beschouwen als (spirituele) eenheid.