Akratisch handelen

1. Het tegen beter weten in kwade doen.

Tegenhanger:
Socratisch intellectualisme.