Altruïsme

1. Opvatting of levenshouding waarbij de handelwijze van een persoon wordt
bepaald door de belangen van anderen. Ook wel onbaatzuchtigheid.

Tegenovergestelde positie
Egoïsme