Analogie

1. Overeenkomst of overeenstemming tussen twee of meer zaken