Antroposofie

1. Levensbeschouwing - opgesteld door Steiner gericht op de bewustwording van
de mens in verhouding tot (het geestelijk wezen van) de wereld.