Argument

1. Wat aangevoerd wordt om een stelling te bewijzen of te ontkrachten.

Etymologie
(lat) Arguere = bewijzen, betogen