Argumentatie (inductieve-)

1. Argumentatie waarbij vanuit bijzondere argumenten een bespiegeling wordt
gemaakt naar een algemene conclusie.

Voorbeeld
Een geoefende stuurman is de beste
Een geoefende wagenmenner is de beste
--------------------------------------------------------------------------
Dus (in het algemeen) is een geoefend persoon de beste