J

James
1. William James (1842-1910). Filosoof.


Jaspers
1. Karl Jaspers (1883-1969). Filosoof.


Juistheid
1. De betrouwbaarheid/echtheid van een kennis-uitspraak (die informatie is juist).
2. In de moderne moraalfilosofie de uitkomst van intersubjectieve oordelen over ons handelen (het is moreel niet juist om een moord te plegen).