Liberalisme

1. Politiek filosofische stroming die vrijheid voor het individu nastreeft. Het liberalisme kent vele substromingen die ieder een eigen invulling geven aan dit uitgangspunt. Gedeeld wordt het ideaal dat mensen hun eigen doelen hebben om te achtervolgen (economisch en/of geestelijk). De gemeenschap zelf is dus geen doel op zich en iedere poging van sociale- en politieke organisaties om de mens vanuit een bepaald ideaal te perfectioneren, wordt verworpen. Omdat de verschillende doelen die mensen nastreven niet altijd samengaan, kan een bepaald kader van regels soms nodig zijn. Hierin ligt de uitdaging van de liberaal.