Logos

1. Rede, een objectief bestaande kosmische wetmatigheid
2. Uitéénzetting, verklaring, redenering