Zintuiglijk vermogen

1. Het met een aantal fysiologisch, organische middelen kunnen waarnemen en ervaren van een deel van de werkelijkheid.