Zwak paternalisme

1. (Weak paternalism) Vorm van paternalisme - in tegenstelling tot sterk paternalisme - met als uitgangspunt dat het gerechtvaardigd kan zijn om inbreuk te maken op de middelen die iemand onterecht kiest om haar doelen te bereiken. Als iemand veiligheid in het verkeer nastreeft (doel), dan kan deze persoon gedwogen worden om veiligheidsgordels (middel) te dragen als de persoon dit nalaat.