Moraal

1. Geheel van waarden en normen van een persoon, groep of samenleving.