Moreel relativisme

1. Stelling dat een universele moraal of universele waarden niet bestaan, maar altijd afhankelijk zijn van de samenleving (inclusief tijd/plaats/cultuur/e.d.) waarover gesproken wordt.