Chalmers

1. David Chalmers (1966-.). Filosoof (met name Filosofie van de geest).