Cognitivisme

1. Meta-ethische theorie volgens welke ethische uitspraken rationeel te herleiden waarheidclaims zijn (dus uiteindelijk waar/onwaar zijn). Een cognitivist is ervan overtuigd dat morele oordelen waar of onwaar zijn (gelijk aan "Deze tafel is vierkant.").

Tegenovergestelde positie
Non-cognitivisme