Consequentialisme

1. Stelt dat de morele juistheid van een handeling bepaald wordt door het resultaat (de gevolgen) van de handeling.
2. Stelt dat de morele juistheid van een handeling bepaald wordt door te bepalen in hoeverre het resultaat van de handeling bijdraagt aan het goede.