Cultuur

1. Alles wat door de samenleving wordt voortgebracht (in tegenstelling tot natuur).
2. Kunstuiting, kunst en/of wetenschap, inclusief o.a. literatuur, architectuur, schilderijen, theater
3. De sfeer en tradities/gewoonten van een bepaalde gemeenschap.

Etymologie
(lat) colere = keren met een ploeg (in cultuur brengen)