Zoeken

Analytisch

1. Een bewering is analytisch als het predicaat (eigenschap) dat aan een begrip wordt gekoppeld reeds inbegrepen is in het begrip zelf en dus geen extra kennis toevoegd. Bijvoorbeeld: een driekhoek heeft 3 zijden; het hebben van 3 zijden ligt opgesloten in het begrip driehoek.

Tegenovergesteld aan synthetisch.