Analytische wijsbegeerte

1. In algemeen de filosofie dat zijn fundament heeft gevonden in Cambridge en Oxford en later werd doorontwikkeld in de Verengigende Staten waarbij de nadruk lag op de logische analyse van de taal en het filosoferen over de wetenschappen.
2. Taalfilosofie: stroming die hoopt dat door analyse van begrippen filosofische problemen worden opgelost.