Volenti-principe

1. Volenti non fit iniuria: iemand kan je geen onrecht aandoen als je hebt ingestemd met wat de ander doet. Inperkingen van dit principe noemt Feinberg ‘indirect paternalisme’.