View from nowhere

1. Idee afkomstig van de filosoof Thomas Nagel: de objectieve (denk) positie (gezichtspunt) los van het denkend subject zelf, zonder enige subjectief belang en los van iedere eigen (culturele en morele) identiteit.