Aangeboren

1. Het geboren zijn met.

Sommige rationalisten gaan er bijvoorbeeld vanuit dat bij ons - de mens - bepaalde vormen van kennis (begrippen) aangeboren zijn. Deze verkrijgen we dus niet pas door inzet van onze zintuiglijke ervaring. Een voorbeeld die door een aanhanger van deze theorie kan worden genoemd, is bijvoorbeeld "oorzaak en gevolg".