Aanschouwen

1. Het onmiddellijk, intuïtief kennisnemen. Binnen de filosofie richt de discussie zich - naast het aanschouwen door het oog - zich met name op de aan- of afwezigheid van een aanschouwende ziel.