Abductie

1. Manier van redeneren waarbij het meest waarschijnlijke wordt aangenomen.

Patroon
Als A waar is dan is B ook waar
B is waar
-------------------
A is waar