Analytisch

1. Een bewering is analytisch als het predicaat (eigenschap) dat aan een begrip wordt gekoppeld reeds inbegrepen is in het begrip zelf en dus geen extra kennis toevoegd. Bijvoorbeeld: een driekhoek heeft 3 zijden; het hebben van 3 zijden ligt opgesloten in het begrip driehoek.

Tegenovergesteld aan synthetisch.