Argumentatie (deductieve-)

1. Argumentatie waarbij de conclusie direct volgt uit de argumenten.

Voorbeeld
Alle mensen zijn sterfelijk
Socrates is een mens
---------------------------------------------
(dus) Socrates is sterfelijk