Argumentatie (enkelvoudige-)

1. Argumentatie die een expliciet én een impliciet argument heeft.

Voorbeeld
Jan is thuis, want het licht brandt.
(impliciet is: altijd als Jan thuis is, brand het licht)