Logica (algemeen)

1. Logica is de wetenschap die op een vaak meer technische manier zich bezighoudt met de regels van ons oordelen. Logica is nu een verzamelwoord geworden voor meerdere specifieke vormen van onderzoek (bijvoorbeeld deductieve logica, inductieve logica, kenleer en methodologie). Logica valt onder meerdere disciplines: naast een aparte discipline binnen de filosofie wordt ze (of de meer bijzondere vormen) o.a. ook bestudeerd binnen de wiskunde en de taalfilosofie.