Logica (deductieve)

1. Tegenwoordig: wetenschappelijke discipline die zich bezighoudt met de geldigheid van redeneringen door van de inhoud van beweringen te abstraheren en de geldigheid te onderzoeken aan de hand van formele regels.