Meta-ethiek


1. Deelgebied binnen de ethiek dat
- zich richt op de betekenis van centrale begrippen van de ethiek;
- onderzoek doet naar de noodzakelijke voorwaarden en toerekenbaarheid bij moreel handelen.

Relevante vragen zijn o.a.:
- Wat betekent "goed", "juist" et cetera?
- Welke status hebben morele beweringen en oordelen?
- Welke eisen worden aan morele oordelen verbonden?
- Wat is het verschil tussen een moreel oordeel en een (feitelijk) oordeel over stand van zaken?
- Is morele inzicht mogelijk of zijn morele oordelen alleen maar uitdrukking van tradities, intuïties?