Metafysica


1. Discipline binnen de filosofie dat probeert de meest algemene, fundamentele beschrijving van de werkelijkheid te geven. Relevante vragen: wat voor dingen bestaan er in de werkelijkheid? Bestaat God? Wat is de tijd? Bestaat de wereld zoals wij die waarnemen?
2. De - vaak in een samenhangend werk beschreven - gedachten van een filosoof betreffende de meest algemene, fundamentele beschrijving van de werkelijkheid.
3. In gangbaar taalgebruik: leer van het bovenzintuiglijke; meta = na (de fysica).