Modus ponens


1. Geldig (deductief) argumentatieschema met de volgende opzet:

Als P dan Q
P
------------------
Dus: Q

Voorbeeld
Als het regent, word ik nat
Het regent
------------------------------------
Dus: ik word nat