Modus tollens


1. Geldig (deductief) argumentatieschema met de volgende opzet:

Als P dan Q
Niet Q
------------------
Dus: niet P

Voorbeeld
Als het regent, word ik nat
Ik word niet nat
------------------------------------
Dus: het regent niet