Morele vrijbrief

1. De (vaak onbewuste) gedachte dat als je een goede daad gaat verrichten of hebt verricht dit (het huidige of toekomstig) immoreel handelen rechtvaardigt.