Mystiek

1. Geloof in de directe waarneming van een goddelijke en/of bovenaardse realiteit door spirituele contemplatie (te onderscheiden van gewone kennisverwerving/verwerking).