Continentale filosofie

1. In algemeen: de filosofie die een fundament vond in in de 19e en 20e eeuw in Europa (vaste land) en qua denken een sterke nadruk had op sociale en culturele aspecten van het menselijk handelen. O.a. Hegel, Marx, Husserl en Heidegger zijn belangrijke filosofen.

Binnen de continentale filosofie zijn diverse stromingen te onderkennen: zoals het (post)marxisme, het structuralisme, de fenomenologie, de hermeneutiek, kritische theorie en het existentialisme. De analytische filosofie kan gezien worden als een tegenhanger van de continentale filosofie.