Contradictio in terminis

1. Een combinatie van woorden dat onmogelijk is om voor of vast te stellen indien gekeken wordt naar de definitie van de gebruikte woorden. Bijvoorbeeld: een vierkant rondje.